Heynen utrudnia zadanie rywalom

Rozmowa z Leszkiem Dejewskim, trenerem Jastrzębskiego Węgla.